top of page

Det är av yttersta vikt för oss på Abrigo är att Du har förtroende för vårt arbete samt att Du kan skänka din gåva med vetskap om att den kommer fram, och gör nytta. Här nedan följer en beskrivning av vart dina pengar går. För en mer detaljerad redogörelse av de specifika utgiftsposterna rekommenderas årsberättelserna som finns här. I våra rundbrev kan du läsa om de kvinnor och barn som du stöttar genom att skänka gåvor till Abrigo, klicka här!

Mödrahemmet

Abrigos huvudsakliga verksamhet är mödrahemmet för kvinnorna och deras barn. Med plats för tjugo kvinnor och deras barn. Ett krav från Abrigos sida är att kvinnorna studerar.

 

Idén är glasklar. Utbildade kvinnor står bättre rustade att ta hand om sig själva och sina barn, något som skapar självständiga kvinnor vilka får större möjlighet att bestämma över sin egen framtid. Utbildningsbehoven är mycket varierande. Ibland kan det handla om en yrkesförberedande kurs för den som har gått ut grundskolan, ibland kan det handla om kurs för analfabeter. Behoven är skilda, men alltjämt lika viktiga. Lika viktigt är det att de barn som kommer till Abrigo med sina mammor, som är i skolåldern, omgående får en skolplats.

 

I Brasilien gör eleverna vid skolårets slut ett prov och den som inte godkänns får gå om. Att gå om redan de första årskurserna är självklart förödande. Barnen som inte har nått skolålder får istället plats på vår förskola, Creche Isabel, där de både förbereds för en framtida skolgång men också ges möjlighet till lek i en lugn miljö.

Anledningarna är många till att en kvinna och hennes barn kommer till Abrigo. Vissa är minderåriga och enligt brasiliansk lag placerade där efter domstolsbeslut. Andra kommer till oss för att de hört talas om att Abrigo är en plats där man kan få skydd och hjälp. Livssituationerna är olika för de som kommer till oss men oavsett om de kommer från gatan, från missbruk eller våld i hemmet, så fokuserar vi på att erbjuda alla gravida kvinnor en trygg och hälsosam graviditet, det är vår högsta prioritet. Gynekolog och sjuksköterska undersöker och vägleder.

 

Abrigo har, genom 25 års verksamhet, byggt upp ett gott rykte och ett stort förtroende bland befolkningen i områdena som omger Abrigo. Många söker sig till oss för hjälp med både stora och små problem. I och med en utvecklad struktur, med utbildad och kompetent personal kan vi erbjuda hjälp till invånarna i de omgivande områdena. I Abrigos arbetslag finns, sjuksköterska, socialassistent, pedagog, psykolog, jurist, präst, kock och tandläkare. Detta arbetslag kan erbjuda mammorna och andra behövande hjälp med många av de problem som marginaliserade personer ofta exkluderas ifrån. Till exempel kan stöd vid kontakter med myndigheter  vara ovärderlig.

 

Vår idé bygger på tanken att inte göra människor till föremål för välgörenhet. Vi tror att samhällen och människor förändras när de behandlas som självständiga individer. Därför strävar vi i vårt arbete efter att ge förutsättningar för de kvinnor (och barn) som bor på Abrigo att själva bli ansvariga för sina liv och sin framtid, att inte bli beroende av hjälp från oss eller andra tillfälliga insatser. Ett medel för att lyckas med detta är utbildning. Från första dagen som en kvinna kommer till Abrigo talar vi om utbildning, för vissa handlar det om att återuppta avslutade studier, för andra om att lära sig att läsa och skriva. Oavsett vilket är målet självförtroende och självständighet. Ett samhälles utveckling och välstånd byggs inte främst upp av matpaket och välvilligt bistånd utan av utbildning och människors möjlighet till delaktighet. 

Övrig verksamhet

Tandvård i Brasilien är dyrt och för den med knappa resurser är tandläkarbesök inget som kan prioriteras. Något som för många får allvarliga konsekvenser. På Abrigo finns en tandklinik och där görs drygt 300 tandläkarbesök varje år. Vår socionom, pedagog och advokat hade närmare 1000 sociala och juridiska konsultationer. 38 personer (icke boende på Abrigo) erhöll  stöd för studier på olika nivåer i utbildningssystemet, alltifrån grundläggande grundskoleutbildning till yrkesförberedande kurser. I Abrigos datasal hålls kurser i datorkunskap, både för tjejerna på Abrigo och för folk utifrån.

Creche Isabel

På Abrigos förskola går 30 barn i åldrarna 2-6 år. Det ger en möjlighet för föräldrarna till barnen (nästan uteslutande ensamstående mammor) att arbeta och för barnen att få tillbringa dagarna i en trygg och utvecklande miljö. På kort tid kan vi se resultat för de barn som tillbringar dagarna på Creche Isabel.

Hela Abrigos verksamhet drivs i övertygelsen att utbildning är nyckeln till varaktig förändring. Det är en syn som styr vårt arbete även vid vår förskola, Creche Isabel. Där går barn både till mammorna på Abrigo men också barn till främst ensamstående kvinnor i vårt närområde.

I Brasilien är den grundläggande utbildningen för barn och ungdomar mycket bristfällig. Både vid förskolor och grundskolor är resurserna knappa. För den som har råd finns privatskolor men det är inte ett alternativ för den stora majoriteten av den brasilianska befolkningen. Det är först på universitetsnivå som den allmänna utbildningen vid federala högskolor är riktigt bra, emellertid är inträdesproven ofta för svåra för den som dittills bara erhållit utbildning vid kommunala grundskolor.

 

På Abrigos förskola, Creche Isabel, går 30 barn i åldrarna 2-6 år. Det ger barnen en förberedelse till skolgång, men innebär också en trygghet för de många ensamstående kvinnorna i Abrigos omgivning som kan arbeta medan barnen tillbringar dagen på Creche Isabel. Förskolorna är få i vår kommun och ensamstående mammor med knappa resurser har sällan råd med avgifter till förskola. Alternativet är då att stanna hemma med barnen eller att lämna dem med någon i grannskapet eller äldre syskon. Detta innebär för många barn att den dagliga lekplatsen och skolan blir gatan, med dess tillhörande faror. På Creche Isabel får barnen istället chansen att få tillbringa dagarna i en trygg och utvecklande miljö. På kort tid kan vi se resultat för de barn som tillbringar dagarna på Creche Isabel.

 

Skoldagen börjar kl 7 på morgonen med frukost. Näringsriktiga och ordentliga måltider är essentiellt för en förskola med barn från knappa förhållanden. Kocken Sérgio tillagar tillsammans med två kvinnor som bor på mödrahemmet lunch och mellanmål, måltiderna som är planerade av nutritionist serveras under skoldagen som slutar vid kl 17. Lek och lärande blandas för barnen beroende på ålder men lika viktigt är en positiv miljö bortom våld och misär. Långt bort från den våldsamma verkligheten på gatorna i de områden som många av barnen kommer ifrån.

 

Creche Isabel är ett samarbetsprojekt mellan Insamlingsstiftelsen Gatubarn och Associação Abrigo Rainha Sílvia.

bottom of page