ÅRSREDOVISNINGAR

Nedan kan du ta del av den senaste årsredovisningen från Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Silvia!

Insamlingsstiftelsen är Abrigos största finansiär och finansierar ungefär 80 % av verksamhetens kostnader, samtliga ledamöter i styrelsen arbetar ideellt. Insamlingsstiftelsen står också under Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn och har 90-konto.

 

Årsredovisningarna innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkningar samt balansräkningar. Genom dessa vill vi erbjuda våra givare transparens i form av ekonomiska uträkningar, vilka ämnar visa effekterna och även vilken vikt vårt arbete har för de kvinnor och barn som söker sig till verksamheten.

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen kontrolleras och att du som givare försäkras om att din gåva når sitt ändamål.

Insamlingskontroll har som krav att minst 75% av de insamlade medlen ska betalas ut till ändamålet samt att max 25% tillåts gå till administrationskostnader. Insamlingsstiftelsens styrelse har  som målsättning att hålla dessa ramar med god marginal (2019 uppgick dessa till 15 % enligt årsredovisningen). 

Tyvärr finns årsredovisningarna endast på svenska i nuläget, dessa kan du läsa genom att klicka på respektive ruta i arkivet. Du ladda ner årsredovisningarna som pdf:er. För att kunna göra det behöver du ha Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda ner Acrobat Reader här.

OM OSS

Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Silvia är den största finansiären av Abrigos Mödrahem i Brasilien.

Vi finansierar ungefär 80% av verksamhetens kostnader.

Genom de gåvor som inkommer till oss kan vårt viktiga arbete fortsätta, vilket riktar sig till övergivna, gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder!

Plusgironummer: 90 40 45 - 2

Bankgironummer: 904 - 0452

Vi är ett 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll, mer om detta finns att läsa på:

www.insamlingskontroll.se/90konto

KONTAKT

+46 79 - 311 61 79

 

Abrigo c/o Ann-Chatrin Lindgren

Pontus Wiknersgatan 2,

411 32 Göteborg

info@abrigo.se

ANMÄL DIG TILL VÅRA UTSKICK!
  • Grey Facebook Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now