top of page

Aktuell insamling

Genom samtal och stöd får kvinnorna möjligheter att bearbeta sitt förflutna och bryta mönster av våld och aggression. Abrigo vill stödja kvinnor att bryta upp från destruktiva relationer, likgiltighet inför okunnighet och fattigdom, acceptans av våld och övergrepp. Det praktiska arbetet på Abrigo delas mellan kvinnorna.Samtliga kvinnor erbjuds undervisning från alfabetisering till gymnasienivå samt yrkesförberedande kurser. Abrigo Rainha Sílvia är den enda institutionen i området som erbjuder ett härbärge, där kvinnor kan få bostad tillsammans med sina barn.

 

Abrigo samarbetar med och rapporterar till domstolen, socialtjänsten och barnavårdsnämnden men mottar inga finansiella bidrag från den brasilianska staten eller de lokala kommunerna. Abrigo lyder under en stiftelse godkänd och registrerad efter brasiliansk lagstiftning.

 

Enligt stadgarna är den svenska ambassadören i Brasilien ordförande i stiftelsen. H.M. Drottningen är stiftelsens hedersordförande.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia, som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svensk Insamlingskontroll. Läs insamlingsstiftelsens årsberättelser här.

Genom samtal och stöd får kvinnorna möjligheter att bearbeta sitt förflutna och bryta mönster av våld och aggression. Abrigo vill stödja kvinnor att bryta upp från destruktiva relationer, likgiltighet inför okunnighet och fattigdom, acceptans av våld och övergrepp. Det praktiska arbetet på Abrigo delas mellan kvinnorna.Samtliga kvinnor erbjuds undervisning från alfabetisering till gymnasienivå samt yrkesförberedande kurser. Abrigo Rainha Sílvia är den enda institutionen i området som erbjuder ett härbärge, där kvinnor kan få bostad tillsammans med sina barn.

Stöd vårt arbete:

PG: 90 40 45 - 2

BG: 904 - 0452

Swish: 90 40 452

90_Konto_Logo_SV.gif
bottom of page