Search
  • abrigorainhasilvia

Noen spørsmål til Amanda, ny styrer i barnehagen


Amanda, nå tar du som erfaren lærer over ledelsen. Hvordan var det å komme som nyutdannet førskolelærer til Abrigo for ni år siden?

Svimlende. Her er jo all jobb rettet mot teamarbeid, der alle deltar på like vilkår, med stor oppriktighet og respekt. For meg som brasiliansk kvinne var det litt av et sjokk at ansatte ga uttrykk for andre synspunkter enn lederen.

Hva har endret seg i vår barnehage Isabel i løpet av disse ni årene?

Jeg vil fremheve hvordan vi har styrket vår multiprofesjonalitet. Det innebærer at kokken, ernæringsfysiologen, sykepleieren og tannlegen har viktige roller i undervisningen; barna lager mat sammen med kokken og de lærer seg tannhelse av tannlegen. Ved hjelp av vår psykolog Roberta lærer de om vanskelige tema som overgrep og vold i hjemmet. Fra et brasiliansk perspektiv er det veldig radikalt. Vi ser hva som er nødvendige tiltak for å beskytte barna.

Hvilken sosial bakgrunn har barna i barnehagen?

De er barn av alenemødre og noen av alenefedre. Abrigos barnehage tilbyr heldagsundervisning og mat. Det gir foreldrene mulighet til å jobbe heltid. Vi lærere tar personlig imot barna på morgenen og ved henting på kvelden som gjør at vi har en nær og god kontakt med foreldrene.

Hvordan har pandemien påvirket arbeidet i barnehagen?

Vi fortsetter vår undervisning med de barna som bor på Abrigo, og har funnet vår egen modell for distanseundervisning. Vår digitale undervisning er med mye sang og også lekser. Vi møter personlig i hjemmene for å levere studiemateriell. At dette er en holdbar modell har vist seg nå i pandemien.

Fortell noe som vi ikke vet?

Abrigo tar også imot barn med spesielle behov. Barn er tolerante, de lærer fort at ikke alle har samme evner. Det siste året har vi hatt en autistisk gutt som i starten hadde vanskeligheter med tall og sosial interaksjon. Det har vært fantastisk å se hvordan han steg for steg har utviklet seg og kjenner seg trygg og likt av de andre barna.


Washington Silva


Berit C. Aasen oversatte

Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Sílvia

Norsk bankkonto: Bankkonto SEB 9750.06.25329 ”Abrigo”

info@abrigo.se | www.abrigo.se | følg oss på: facebook.com/AbrigoRainhaSilvia
26 views0 comments

Recent Posts

See All