Search
  • abrigorainhasilvia

Livet på Abrigo under pandemien


Pandemien har slått hardt ned i Brasil; en president som nekter for at det er en pandemi, en regjering som hindrer reglene som sykehusene prøver å innføre og et helsevesen i totalt sammenbrudd. Alt mangler: sengeplasser, respiratorer, oksygen. Nesten all offentlig tjeneste ligger nede, skolene har vært stengt siden 15. mars i fjor.

Med dette mørke bakteppet har Abrigo klart seg bra; en av kvinnene og to av personalet har vært mildt smittet og er friske igjen. Helt klart er isoleringen stressende. Jeg beundrer våre beboere som holder ut, respekterer reglene og tar smitten på alvor.


Washington Silva


Berit C. Aasen oversatte


Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Sílvia

Norsk bankkonto: Bankkonto SEB 9750.06.25329 ”Abrigo”

info@abrigo.se | www.abrigo.se | følg oss på: facebook.com/AbrigoRainhaSilvia9 views0 comments

Recent Posts

See All