Search
  • abrigorainhasilvia

Kjære venner og medarbeidere,


Når jeg skriver dette, en soldag i april, har jeg vært i Sverige i fire måneder. Jeg har nytt desembermørket med alle lys og juledekorasjoner, soldager i februar med barn som leker i snøen. I går gikk jeg i Botanisk hage i Gøteborg og så blomster som trosser kulden. De dramatiske forskjellene mellom årstidene her i Skandinavien oppleves fantastiske for meg som er vant med en permanent Brasiliansk sommer.

Bak oss har vi et vanskelig år, også på Abrigo og innsamlingsjobben. Stengte kirker og avlyste jobber i menigheter og foreninger har påvirket vår økonomi. Takket være våre lojale givere har vi sikret finansiering for enda et år. Nå vil jeg be deg, som tror på vår arbeidsmodell – ”hjelp til selvhjelp via selvtillit og kunnskap” – å spre informasjon om Abrigo til dine venner. For en liten stiftelse som vår gjør hver gave en forskjell.


Washington SilvaBerit C. Aasen oversatte


Insamlingsstiftelsen Abrigo Rainha Sílvia

Norsk bankkonto: Bankkonto SEB 9750.06.25329 ”Abrigo”

info@abrigo.se | www.abrigo.se | følg oss på: facebook.com/AbrigoRainhaSilvia25 views0 comments

Recent Posts

See All