Search
  • abrigorainhasilvia

Amanda, ny föreståndare på förskolan!

Updated: Apr 12, 2021


Amanda, lärare sedan 9 år Creche Isabel, blir efter en examen i pedagogik nu ledare för lärare och för arbetets utveckling.


Berätta, Amanda, hur var det att komma som nyutexaminerad förskollärare till Abrigo?

Omtumlande. Här är ju allt arbete inriktad på lagarbete, där alla deltar från arbetsledaren till vaktmästaren, och på lika villkor under uppriktighet och respekt. För mig som brasiliansk kvinna var det något av en chock att anställda uttryckte andra åsikter än chefen. Men snart upptäckte jag tryggheten i detta arbetssätt.


Vad har förändrats på vår förskola Isabel under dessa nio år?

Vi har föstärkt vårt multi-professionellt tänkande. Det innebär att kock, nutritionist, sjuksköterska, tandläkare och inte minst psykologen har viktiga roller i undervisningen. Barnen lagar mat tillsammans med kocken, lär sig tandvård av tandläkaren. Och vi har genom vår psykolog Roberta ett pionjärarbete med att på ett pedagogiskt sätt samtala med barnen om svåra saker som övergrepp och våld i hemmet, visa på vad som är rätt och fel och hur de skall handla och berätta. Utifrån ett brasilianskt perspektiv är det mycket radikalt. Vi hävdar att det är en nödvändig åtgärd för att skydda barnen.


Vilken social bakgrund har barnen på förskolan?

De är barn till ensamförsörjande mammor, och i några fall pappor. Eftersom Abrigos förskola erbjuder heldagsundervisning med måltider får föräldrarna möjlighet att arbeta. Jag har en stor respekt och beundran för barnens föräldrar som försörjer sina barn, och är angelägna om deras studier. Vi lärare tar personligt emot barnen på morgonen och överlämnar dem på kvällen vilket gör att vi har nära kontakt med föräldrarna.


Hur har pandemin påverkat arbetet på Förskolan?

Vi har fortsatt vår undervisning med de barn som bor på Abrigo, men också uppfunnit vår egen modell för distansundervisning; dagliga sändningar via digitala medier, för de flesta genom mobiltelefon. Vår digitala undervisning sker med mycket sång och även hemuppgifter. Vi gör personliga besök i hemmen för att överlämna studiematerial. Att detta är en hållbar modell har visat sig nu under pandemin.

Berätta något som vi inte vet?

Abrigo tar också emot barn med särskilda behov. Barn är toleranta, de lär sig snabbt att inte alla har samma förmågor. Det senaste året har vi bland barnen haft en autistisk pojke som i början hade svårt att tala och svårt med social interaktion. Det har varit underbart att se hur han steg för steg utvecklats, lärt sig att interagera och få vänner bland barnen


66 views0 comments